Agencija za javno-privatno partnerstvo

Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima, Gospodarstvo and Brisano, također poznat kao AJPP

Ova pravna osoba više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti prigovor.