Badel 1862

Trgovačka društva, Gospodarstvo and Brisano, također poznat kao Badel

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

Ova pravna osoba više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti prigovor.