Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja

Trgovačka društva, Odgoj, obrazovanje, znanost i sport and Brisano

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

Ova pravna osoba više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti prigovor.