Centar kompetencije za obnovljive izvore energije, Varaždin

Trgovačka društva i Zaštita okoliša i održivi razvoj

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za istraživanje i razvoj obnovljivih izvora energije

Prigovori podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio prigovor prema Centar kompetencije za obnovljive izvore energije, Varaždin koristeći ovu stranicu.