Centar za pomoć i njegu Senj

Javne ustanove i Brisano

Tijelo ne postoji, možda je ovo "Centar za socijalnu skrb" u Senju

Ova pravna osoba više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti prigovor.