Čistoća Dubrovnik

Prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću.

Prigovori podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio prigovor prema Čistoća Dubrovnik koristeći ovu stranicu.