Dextra usluge, Prekvršje

Trgovačka društva i Brisano

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

Ova pravna osoba više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti prigovor.