DINA Petrokemija

Trgovačka društva, Javni red i sigurnost and Brisano

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo - Služba zaštite, vatrogasna jedinica

Ova pravna osoba više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti prigovor.