Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima i Brisano, također poznat kao DZZP

Dana 16.9.2015. godine s radom počela Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), a time je s radom prestala Državni zavod za zaštitu prirode. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu preuzela je sva prava i obaveze navedene državne institucije (DZZP).

Ova pravna osoba više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti prigovor.