Centar za gospodarenje otpadom Zadarske županije Eko

Trgovačka društva, Zaštita okoliša i održivi razvoj and Brisano, također poznat kao EKO GO

Ova pravna osoba više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti prigovor.