Ekos, Osijek

Trgovačka društva i Zaštita okoliša i održivi razvoj

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za gospodarenje otpadom

Prigovori podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio prigovor prema Ekos, Osijek koristeći ovu stranicu.