Hrvatski olimpijski centar

Odgoj, obrazovanje, znanost i sport i Brisano

Ova pravna osoba više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti prigovor.