Pravne osobe

Found 77 public authorities in the category ‘Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima’

Drugim imenom AJPP.
Nekativno.
0 requests.
Drugim imenom APZ.
0 requests.
Drugim imenom Agencija za zaštitu okoliša.
Nekativno.
0 requests.
Drugim imenom AZOP.
0 requests.
Drugim imenom AZTN.
0 requests.
Drugim imenom AZVO.
0 requests.
Drugim imenom CERP.
0 requests.
Drugim imenom DZZP. Dana 16.9.2015. godine s radom počela Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), a time je s radom prestala Državni zavod za zaštitu prirode. Hrvats...
Nekativno.
0 requests.
Drugim imenom FINA.
0 requests.
Drugim imenom HACZ.
0 requests.
Drugim imenom HAOP.
0 requests.
Drugim imenom HAA.
0 requests.
Drugim imenom HBOR.
0 requests.
Drugim imenom HERA.
0 requests.
Drugim imenom HDA.
0 requests.
Drugim imenom HRB.
0 requests.
Drugim imenom HZJZ.
0 requests.
Drugim imenom HZZO.
0 requests.
Drugim imenom NZJZ Stampar.
0 requests.
Drugim imenom SOA.
0 requests.
Drugim imenom REGOS.
0 requests.
Drugim imenom ZOD.
0 requests.

Ne možete naći onaj koji želite?

Prikaži samo...

Abeceda

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Vrsta trgovca

Javne usluge koje se pružaju potrošačima

Pravni status tijela javne vlasti

Djelatnost tijela javne vlasti

Ostalo