Pravne osobe

Found 14960 public authorities beginning with ‘U’

Drugim imenom UDRUGA BICIKLISTA KRK.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BICIKLISTA PEDALIN KAŠTELA.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BICIKLISTA REKREATIVACA BICIKLIST BJELOVAR.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BICIKLISTA REKREATIVACA BROD MORAVICE.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BICIKLISTICE HRVATSKE.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BICIKLISTIČKIH SUDACA GRADA ZAGREBA u likvidaciji.
0 requests.
Drugim imenom Udruga Bicikl Požega.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BICIKL ZA SVE.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIG BAND SWINGERY.
0 requests.
Drugim imenom BIJELA GOLUBICA.
0 requests.
Drugim imenom Udruga Bijela Ruža.
0 requests.
Drugim imenom Udruga Bikers klub.
0 requests.
Drugim imenom Udruga biljarista Bjelovar.
0 requests.
Drugim imenom Udruga Bilogora Papuk 1991.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BILOGORSKA SELA.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BILOGORSKA SVITANJA.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BILOGORSKIH OVČARA I KOZARA.
0 requests.
Drugim imenom Pramenka.
0 requests.
Drugim imenom BILOGORSKI HRAST.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BILOGORSKI TURISTIČKI PUT.
0 requests.
Drugim imenom Udruga BIO ART.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA B.T.U..
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA DIACOR.
0 requests.
Drugim imenom Udruga biološke i konvencionalne poljoprivrede i prerade BioAgro.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIOM.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIO SANA.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA ZDMBT.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIO ŽIVOT.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIRIKINA.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BISERI HRVATSKE.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BISER KOMUŠINE.
0 requests.
Drugim imenom Udruga Biserna dolina Grešćevina.
0 requests.
Drugim imenom Bistrajnski potepuhi.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIVŠE OPĆINE ZAVALJE.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIVŠIH ĐAKA ŠKOLE STILJA.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIVŠIH I SADAŠNJIH STUDENATA SVEUČILIŠNOG ODJELA ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU AlumniUMBRA.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIVŠIH IZVIĐAČA GRADA RIJEKE IzvidRi.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIVŠIH MIOČANA.
0 requests.
Drugim imenom Udruga bivših radnika ETA.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIVŠIH RADNIKA RIZ TELEKOMUNIKACIJSKI UREĐAJI.
0 requests.
Drugim imenom ALUMNI FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIVŠIH STUDENATA FRANCUSKE ECOLE NATIONALE DADMINISTRATION.
0 requests.
Drugim imenom Udruga bivših studenata i prijatelja Filozofskog fakulteta u Splitu Alumni Filozofski fakultet Split.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA KATOLIČKOG BOGOSLOVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U SPLITU TEOFIL.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA KEMIJSKO TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U SPLITU.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA PREHRAMBENO TEHNOLOŠKOG FAKULTETA OSIJEK.
0 requests.
Drugim imenom Udruga bivših studenata i prijatelja Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Splitu.
0 requests.
Drugim imenom Udruga bivših studenata i prijatelja visoke tehničke škole u Bjelovaru.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIVŠIH STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA OSIJEK.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIVŠIH STUDENATA STROJARSKOG FAKULTETA U SLAVONSKOM BRODU.
0 requests.
Drugim imenom Udruga bivših učenika Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića Slavonski Brod.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIVŠIH UČENIKA ŠPUD a ZAGREB UBU.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BIVŠIH ZAPOSLENIKA SOLIDARNOST ZADAR.
0 requests.
Drugim imenom UBZSKL PULA.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BLABERON.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BLACA.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BLAGAJNA UZAJAMNE POMOĆI BANKARSKIH I FINANCIJSKIH RADNIKA I RADNIKA UPRAVE TE NJIHOVIH UMIROVLJENIKA.
0 requests.
Drugim imenom Udruga BUP Podružnica Split.
0 requests.
Drugim imenom BUP Dubrovnik.
0 requests.
Drugim imenom BUP REGIJE SLAVONIJA.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BLAGAJNA UZAJAMNE POMOĆI ZAPOSLENIKA POLJOPRIVREDNE I VETERINARSKE ŠKOLE OSIJEK.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BLAGAJNA UZAJAMNE POMOĆI ZET a.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGABLAGAJNE UZAJAMNE POMOĆI RADNIKA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I UMIROVLJENIKA IZ ZDRAVSTVA.
0 requests.
Drugim imenom Udruga Blagostanje.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BLAGOVIJEST.
0 requests.
Drugim imenom BLANK.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BLAŽENI ALOJZIJE STEPINAC BOSONOGIH KARMELIĆANKI U HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BLIC.
0 requests.
Drugim imenom PLUS DVA.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BLOKIRANI.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BLOOMSDAY CROATIA.
0 requests.
Drugim imenom Udruga BMX Lav.
0 requests.
Drugim imenom UB Branitelj.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BOĆARA MURTILICA SPLIT.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BOĆARA.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BOĆARA ŽRNOVNICE FONTANA.
0 requests.
Drugim imenom Udruga Body building Pralas.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BOEM.
0 requests.
Drugim imenom UBEŠ BOGDANOVCI.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BOJNA FRANKOPAN.
0 requests.
Drugim imenom UB HOS a.
0 requests.
Drugim imenom Udruga Bol.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BOLESNIKA OD CELIJAKLIJE SLAVONSKI BROD.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BOLESNIKA S TRANSPLANTIRANOM JETROM.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BOLESNIKA S UPALNIM BOLESTIMA CRIJEVA COLON.
0 requests.
Drugim imenom BOLJE.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BOLJI SPLIT OKRENIMO SE BUDUĆNOSTI.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BOLJI SVIJET.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BOLJI ZAGREB.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BOLNIČARA HRVATSKE.
0 requests.
Drugim imenom Udruga Bonboncin.
0 requests.
Drugim imenom UDRUGA BONUM.
0 requests.

Ne možete naći onaj koji želite?

Prikaži samo...

Abeceda

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Vrsta trgovca

Javne usluge koje se pružaju potrošačima

Pravni status tijela javne vlasti

Djelatnost tijela javne vlasti

Ostalo