Park Prevlaka

Trgovačka društva, Zaštita okoliša i održivi razvoj and Brisano

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću. Subjekt je ugašen 2015. godine.

Ova pravna osoba više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti prigovor.