Profesionalna vatrogasna postrojba Sladorana

Trgovačka društva, Javni red i sigurnost and Brisano

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

Ova pravna osoba više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti prigovor.