Učenički dom Škole za medicinske sestre Mlinarska

Javne ustanove, Odgoj, obrazovanje, znanost i sport and Brisano

Ova pravna osoba više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti prigovor.