Pravne osobe

Found 1 public authority in the category ‘Elektroničke komunikacijske usluge’

Drugim imenom HEP TELEKOMUNIKACIJE d.o.o..
Nekativno.
0 requests.

Ne možete naći onaj koji želite?

Prikaži samo...

Abeceda

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Vrsta trgovca

Javne usluge koje se pružaju potrošačima

Pravni status tijela javne vlasti

Djelatnost tijela javne vlasti

Ostalo