Detalji prigovora “Kašnjenje autobusa 234

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj prigovor na Reklamacije.net. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom pravnih osoba odgovaraju na prigovore, o broju prigovora koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Reklamacije.net. Kako, zašto i tko kategorizira prigovore nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
 198  sent  2017-11-09 18:18:37 +0100  waiting_response  2017-11-09 18:18:38 +0100  waiting_response   outgoing
 199  response  2017-11-10 08:49:14 +0100    2017-11-10 09:00:23 +0100  waiting_response   incoming
 200  status_update  2017-11-10 09:00:22 +0100  waiting_response  2017-11-10 09:00:23 +0100  waiting_response  
 201  response  2017-11-10 14:14:12 +0100    2017-11-14 08:16:58 +0100  partially_successful   incoming
 204  status_update  2017-11-14 08:16:58 +0100  partially_successful  2017-11-14 08:16:58 +0100  partially_successful  

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status prigovora, i status posljednje stavke se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Reklamacije.net za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za prigovore. Pogledajte API dokumentaciju.