Kašnjenje autobusa 234

Prigovor je djelomično uspješno riješen.

Za: ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama

Pozdrav ZGH,

Želim vas upoznati s mojom reklamacije kao korisnika vaših usluga na kvalitetu pružene usluge koja nije onakva kakvu ste je predstavili.

Naime, iz dana u dan Autobus broj 234 kasni u polascima s okretišta Glavni kolodvor. Danas autobus koji je trebao krenuti u 17.15h nije došao, a display na autobusnoj stanici uredno je pokazivao planirani vozni red. Može se reći - pokazivao je pogrešnu informaciju. Nakon 17.15h display je jednostavno pokazao planirani polazak sljedećeg autobusa u 17.40h. Opet, ni taj autobus nije stigao.

Pa se pitam ja, ako ZET ima pametan sustav praćenja vozila u prometu i ZET je kupio sustav koji može tu informaciju pokazati putnicima - zašto ne koristite taj skupo plaćeni sustav iz naših džepova i pokažete nam vrijeme dolaska autobusa?

Nije neviđeno da javni prijevoznici u inozemstvu na tim displayima pokažu tekstualnu poruku, obavijest, u trenutcima kada postoje neki važne poruke koje žele prenijeti putnicima. I ZET ima takav sustav jer sam vidio da se tamo ponekad nađe neka poruka. Zašto nije bilo nikakve poruke o kašnjenjima?

Na web stranici sada.zgh.hr pokazana je informacija ZELENO za javni prijevoz, očito je sve u redu i nema kašnjenja ili ZGH ne zna da svi autobusi u smjeru Gl. kolodvor kasne??

Dakle, jako nezadovoljan jer očito ZET nije sposoban koristiti alate koje posjeduju.

Molim vas očitovanje o kašnjenju i neobavještavanju putnika pravovremeno o kašnjenjima.

S poštovanjem,
Anonymous

Tanja Kezelj Liović, ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama

Poštovani,

molimo da se očitujete korisniku na navedeno, a Povjerenstvu dostavite odgovor na znanje.

Zahvaljujemo uz srdačan pozdrav,

Tanja Kezelj Liović

-----Original Message-----
From: Anonymous [mailto:[Email prigovora #24]]
Sent: Thursday, November 09, 2017 6:19 PM
To: Tanja Kezelj Liović
Subject: Prigovor - Kašnjenje autobusa 234

Za: ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama

Pozdrav ZGH,

Želim vas upoznati s mojom reklamacije kao korisnika vaših usluga na kvalitetu pružene usluge koja nije onakva kakvu ste je predstavili.

Naime, iz dana u dan Autobus broj 234 kasni u polascima s okretišta Glavni kolodvor. Danas autobus koji je trebao krenuti u 17.15h nije došao, a display na autobusnoj stanici uredno je pokazivao planirani vozni red. Može se reći - pokazivao je pogrešnu informaciju. Nakon 17.15h display je jednostavno pokazao planirani polazak sljedećeg autobusa u 17.40h. Opet, ni taj autobus nije stigao.

Pa se pitam ja, ako ZET ima pametan sustav praćenja vozila u prometu i ZET je kupio sustav koji može tu informaciju pokazati putnicima - zašto ne koristite taj skupo plaćeni sustav iz naših džepova i pokažete nam vrijeme dolaska autobusa?

Nije neviđeno da javni prijevoznici u inozemstvu na tim displayima pokažu tekstualnu poruku, obavijest, u trenutcima kada postoje neki važne poruke koje žele prenijeti putnicima. I ZET ima takav sustav jer sam vidio da se tamo ponekad nađe neka poruka. Zašto nije bilo nikakve poruke o kašnjenjima?

Na web stranici sada.zgh.hr pokazana je informacija ZELENO za javni prijevoz, očito je sve u redu i nema kašnjenja ili ZGH ne zna da svi autobusi u smjeru Gl. kolodvor kasne??

Dakle, jako nezadovoljan jer očito ZET nije sposoban koristiti alate koje posjeduju.

Molim vas očitovanje o kašnjenju i neobavještavanju putnika pravovremeno o kašnjenjima.

S poštovanjem,
Anonymous

-------------------------------------------------------------------

Trgovac treba izvršiti popravak proizvoda ili usluge. Ukoliko isti nije u mogućnosti popraviti, trgovac treba ponuditi potrošaču drugi ispravan proiz­vod, ili izvršiti povrat pune plaćene cijene. Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Pisani odgovor dostavite na adresu e-pošte: [Email prigovora #24]

Ovo je pisani prigovor potrošača dostavljen putem Reklamacije.net internetske stranice. Sve se objavljuje javno.

Je li [Email za prigovore ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.] pogrešna adresa za podnošenje prigovora za ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama? Dojavite promjenu adrese putem sljedećeg linka:
http://reklamacije.net/change_request/ne...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljeni na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava http://reklamacije.net/help/officers

Ukoliko vam je kao službeniku za prigovore ova usluga korisna, budite slobodni objaviti link do ovog portala za prigovore na vašoj internetskoj stranici za prigovore.

-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove

Poštovani,
upućujemo Vam ispriku zbog opisane situacije na liniji 234, a koja je neugodna i za javnog gradskog prijevoznika.
Utjecaj vanjskih čimbenika na redovit tijek prometa, ne može se u cijelosti predvidjeti.
Cestovne dionice kojima prolaze vozila ZET-a opterećene su i intenzivnim prometom ostalih sudionika, a proteklih dana znatno je smanjena prometna protočnost na dijelu trase, posebice u zoni Avenije Većeslava Holjevca.
Prijevozna usluga realizira se sukladno prohodnosti trasa, a uzmemo li u obzir i izvanredne situacije, tehničke poteškoće, kao i ostale faktore koji promet čine nepredvidljivim procesom, povremeno su moguća odstupanja od voznog reda.
Svjesni smo kako su u takvim situacijama cijenjeni korisnici nezadovoljni, a iako dodatnom koordinacijom na terenu pokušavamo u najkraćem mogućem roku premostiti sve poteškoće, ne postoji odgovor koji bi mogao umanjiti činjenicu kako prijevozna usluga nije realizirana u optimalnom obliku.
Uvjereni smo kako će prometni uvjeti u nadolazećim danima biti povoljniji i kako će se prometnice u određenom postotku rasteretiti.
Ljubazno Vas molimo da prihvatite našu ispriku, a ujedno Vam zahvaljujemo na razumijevanju.
Srdačan pozdrav!

Služba komunikacija i marketinga
Odjel odnosa s javnošću
Goran Kekić

Zagrebački holding d.o.o.,
podružnica Zagrebački električni tramvaj
Ozaljska 105, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 365 1502,
faks: +385 (0)1 363 5374
www.zet.hr

Disclaimer:

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati, ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Zagrebačkog holdinga d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Hvala!

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački holding d.o.o. does not take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered operations of Zagrebački holding d.o.o. The opinions expressed in this e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački holding d.o.o.
Thank you!

-----Original Message-----
From: Tanja Kezelj Liović [mailto:[e-mail adresa]]
Sent: Friday, November 10, 2017 8:49 AM
To: [e-mail adresa]
Cc: [Email prigovora #24]
Subject: FW: Prigovor - Kašnjenje autobusa 234

Poštovani,

molimo da se očitujete korisniku na navedeno, a Povjerenstvu dostavite odgovor na znanje.

Zahvaljujemo uz srdačan pozdrav,

Tanja Kezelj Liović

-----Original Message-----
From: Anonymous [mailto:[Email prigovora #24]]
Sent: Thursday, November 09, 2017 6:19 PM
To: Tanja Kezelj Liović
Subject: Prigovor - Kašnjenje autobusa 234

Za: ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama

Pozdrav ZGH,

Želim vas upoznati s mojom reklamacije kao korisnika vaših usluga na kvalitetu pružene usluge koja nije onakva kakvu ste je predstavili.

Naime, iz dana u dan Autobus broj 234 kasni u polascima s okretišta Glavni kolodvor. Danas autobus koji je trebao krenuti u 17.15h nije došao, a display na autobusnoj stanici uredno je pokazivao planirani vozni red. Može se reći - pokazivao je pogrešnu informaciju. Nakon 17.15h display je jednostavno pokazao planirani polazak sljedećeg autobusa u 17.40h. Opet, ni taj autobus nije stigao.

Pa se pitam ja, ako ZET ima pametan sustav praćenja vozila u prometu i ZET je kupio sustav koji može tu informaciju pokazati putnicima - zašto ne koristite taj skupo plaćeni sustav iz naših džepova i pokažete nam vrijeme dolaska autobusa?

Nije neviđeno da javni prijevoznici u inozemstvu na tim displayima pokažu tekstualnu poruku, obavijest, u trenutcima kada postoje neki važne poruke koje žele prenijeti putnicima. I ZET ima takav sustav jer sam vidio da se tamo ponekad nađe neka poruka. Zašto nije bilo nikakve poruke o kašnjenjima?

Na web stranici sada.zgh.hr pokazana je informacija ZELENO za javni prijevoz, očito je sve u redu i nema kašnjenja ili ZGH ne zna da svi autobusi u smjeru Gl. kolodvor kasne??

Dakle, jako nezadovoljan jer očito ZET nije sposoban koristiti alate koje posjeduju.

Molim vas očitovanje o kašnjenju i neobavještavanju putnika pravovremeno o kašnjenjima.

S poštovanjem,
Anonymous

-------------------------------------------------------------------

Trgovac treba izvršiti popravak proizvoda ili usluge. Ukoliko isti nije u mogućnosti popraviti, trgovac treba ponuditi potrošaču drugi ispravan proiz­vod, ili izvršiti povrat pune plaćene cijene. Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Pisani odgovor dostavite na adresu e-pošte: [Email prigovora #24]

Ovo je pisani prigovor potrošača dostavljen putem Reklamacije.net internetske stranice. Sve se objavljuje javno.

Je li [Email za prigovore ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.] pogrešna adresa za podnošenje prigovora za ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama? Dojavite promjenu adrese putem sljedećeg linka:
http://reklamacije.net/change_request/ne...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljeni na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava http://reklamacije.net/help/officers

Ukoliko vam je kao službeniku za prigovore ova usluga korisna, budite slobodni objaviti link do ovog portala za prigovore na vašoj internetskoj stranici za prigovore.

-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove