KBC Zagreb nije izdao predračun

Odgovor na ovaj prigovor kasni. Po zakonu Klinički bolnički centar Zagreb je trebao odgovoriti do sada (detalji). Možete ih podsjetiti tako što ćete poslati drugostupanjsku žalbu.

Za: Klinički bolnički centar Zagreb

Poštovani KBC Zagreb,

Dana 26.11.2017 zaprimio sam Prijedlog za ovrhu od Odvjetničkog društva Smolčić i Parneri d.o.o. s njihovim brojem 5849, radi 25,00 kn duga s datumom dospjeća 17.4.2015 prema Ovrhovoditelju KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB. Kao dokaz vjerodostojne isprave priložen je izvod iz poslovnih knjiga.

Na temelju gore navedenoga ovim putem podnosim vam pisani prigovor potrošača sukladno Zakonu o zaštiti potrošača:

Iz izvoda poslovnih knjiga s navedenim brojem računa 2015PU0024865 ne mogu znati o kojem se pregledu radi s obzirom da niste dostavili detalje, pa računam na to da vi to istražite i provjerite.

Imao sam kontrolu kod dermatologa pri KBC Šalata dana 17.4.2015 i sjećam se da medicinska sestra na prijemu pacijenata nije željela naplatiti račun gotovinom nego je inzistirala da trošak platim po računu koji ću dobiti poštom - dodatno me tražila da potvrdim trenutnu kućnu adresu što smo i učinili odmah.

Napominjem da od KBC-a od 2015. do danas nisam zaprimio račun.

S obzirom na obvezu izdavanja računa koja je propisana odredbama Općeg poreznog zakona, kao i posebnim poreznim propisima, molim vas očitovanje:
1. kako sam mogao platiti račun koji nisam nikada dobio (nemam žiro-račun, poziv na broj itd)?
2. zašto KBC osoblje ne želi naplatiti račun u gotovini?
3. po kojoj zakonskoj osnovi KBC osoblje odbija zaprimiti plaćanje u gotovini?
4. može li KBC dostaviti presliku računa?
5. zašto KBC osoblje ne izdaje račune odmah i daje na ruke pacijentu?

Obveza izdavanja računa propisana je odredbom članka 54. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13) prema kojoj su svi porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza. Nadalje, obveza izdavanja računa propisana je i posebnim poreznim propisima, a kako je opisano u Uputi Porezne uprave:
https://www.porezna-uprava.hr/PdviEu/Doc...

S poštovanjem,
Miroslav S.

Za: Klinički bolnički centar Zagreb

želio bih ispraviti grešku u reklamaciji od 27.11.2017, pa šaljem ispravljeni tekst ponovno. Ljubazno vas molim da potvrdite primitak reklamacije.

Za: Klinički bolnički centar Zagreb
Predmet: KBC Zagreb nije izdao predračun

Poštovani KBC Zagreb,

Dana 26.11.2017 zaprimio sam Prijedlog za ovrhu od Odvjetničkog društva Smolčić i Parneri d.o.o. s njihovim brojem 5849, radi 25,00 kn duga s datumom dospjeća 17.4.2015 prema Ovrhovoditelju KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB. Kao dokaz vjerodostojne isprave priložen je izvod iz poslovnih knjiga.

Na temelju gore navedenoga ovim putem podnosim vam pisani prigovor potrošača sukladno Zakonu o zaštiti potrošača:

Iz izvoda poslovnih knjiga s navedenim brojem računa 2015PU0024865 ne mogu znati o kojem se pregledu radi s obzirom da niste dostavili detalje, pa računam na to da vi to istražite i provjerite.

Imao sam kontrolu kod dermatologa pri KBC Šalata dana 17.4.2015 i sjećam se da medicinska sestra na prijemu pacijenata nije željela naplatiti račun gotovinom nego je inzistirala da trošak platim po predračunu (uplatnici) koji ću dobiti poštom - dodatno me tražila da potvrdim trenutnu kućnu adresu što smo i učinili odmah.

Napominjem da od KBC-a od 2015. do danas nisam zaprimio predračun niti drugačiji oblik instrukcija za plaćanje računa.

S obzirom na obvezu izdavanja predračuna/računa koja je propisana odredbama Općeg poreznog zakona, kao i posebnim poreznim propisima, molim vas očitovanje:
1. kako sam mogao platiti račun za koji nisam nikada dobio instrukcije za plaćanje (nemam žiro-račun, poziv na broj itd)?
2. zašto KBC osoblje ne želi naplatiti račun odmah u gotovini?
3. po kojoj zakonskoj osnovi KBC osoblje odbija zaprimiti plaćanje u na licu mjesta u gotovini?
4. može li KBC dostaviti presliku predračuna?
5. zašto KBC osoblje ne izdaje predračune odmah i daje na ruke pacijentu ukoliko niste u mogućnosti odmah naplatiti uslugu?

Obveza izdavanja računa propisana je odredbom članka 54. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13) prema kojoj su svi porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza. Nadalje, obveza izdavanja računa propisana je i posebnim poreznim propisima, a kako je opisano u Uputi Porezne uprave:
https://www.porezna-uprava.hr/PdviEu/Doc...

S poštovanjem,
Miroslav S.