KBC Zagreb nije izdao račun za participaciju - Pregled za upis na fakultet

Odgovor na ovaj prigovor kasni. Po zakonu Klinički bolnički centar Zagreb je trebao odgovoriti do sada (detalji). Možete ih podsjetiti tako što ćete poslati drugostupanjsku žalbu.

Za: Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb

Poštovani KBC Zagreb,

Dana 10.07.2014. godine u bolnici "KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB" imao sam pregled za upis na fakultet (zdravstveno veleučilište). Medicinska sestra na prijemu pacijenata nije željela naplatiti račun gotovinom jer sam plaćao novčanicom od 200kn, inzistirala je da trošak platim po uplanici koji ću dobiti poštom.

Napominjem da od KBC-a od dana posjeta u bolnicu do danas nisam zaprimio uplatnicu odnosno upute za plaćanje troška participacije.
Na temelju iznosa od 25,00kn dobio sam rješenje o ovrsi.
Bez izdanog računa , koji nikada nije stigao, bez ikakve opomene o neplaćenom računu i na temelju iznosa od 25,00kn sarkastično Vam se zahvaljujem na iznosu koji sada moram platiti.

S obzirom na obvezu izdavanja računa koja je propisana odredbama Općeg poreznog zakona, kao i posebnim poreznim propisima, molim vas očitovanje:
1. kako sam mogao platiti račun koji nisam nikada dobio uplatnicu?
2. zašto KBC osoblje ne želi naplatiti račun u gotovini?
3. po kojoj zakonskoj osnovi KBC osoblje odbija zaprimiti plaćanje u gotovini?
4. može li KBC dostaviti presliku računa?
5. zašto KBC osoblje ne izdaje uplatnice i račune odmah i daje na ruke pacijentu?

Obveza izdavanja računa propisana je odredbom članka 54. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13) prema kojoj su svi porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza. Nadalje, obveza izdavanja računa propisana je i posebnim poreznim propisima, a kako je opisano u Uputi Porezne uprave:
https://www.porezna-uprava.hr/PdviEu/Doc... o obvezi izdavanja računa prema propisima u nadležnosti PU (24.07.2013.).pdf

Lijep pozdrav
Mario Vlahović