Nisam mogao poništiti u autobusu kartu za 4 kn (30 min)

Prigovor je djelomično uspješno riješen.

Za: Zagrebački električni tramvaj, Zagreb

Pozivajući se na članak 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) upućujem Vam pisani prigovor, koji se odnosi na:

Predmet: Nemogućnost ovjere karte u javnom vozilu ZET-a
Datum vožnje: 9. kolovoza 2018
Linija: 234
Broj vozila: 204

Opis reklamacije:

U navedenom vozilu javnog prijevoza nije bilo moguće ovjeriti kartu zato jer na oba aparata u autobusu nisam mogao ovjeriti kartu za 4 kn tj. 30 min.

Napominjem da u slučaju kontrole - ne želim snositi trošak vožnje bez karte jer je javni prijevoznik dužan redovno održavati uređaje za ovjeru karata.

Kada mislite popraviti navedeni kvar?

Molim vas očitovanje po ovom prigovoru te se nadam rješenju za obostrano zadovoljstvo.

Pravna napomena:

Slijedom navedenog, ljubazno Vas molim da izvršite popravak proizvoda/usluge. Ukoliko isto niste u mogućnosti, molim da mi predložite mogućnosti za rješenje.

Skrećem pozornost na to da ste na ovaj pisani prigovor dužni odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Lijep pozdrav,
Miroslav

Za: ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. za trgovinu, usluge i javni prijevoz

Poštovani,
Još nisam zaprimio vaš odgovor na prigovor iako je rok za odgovor istekao.

Možete li poslati vaš odgovor?

S poštovanjem,

Miroslav

Goran Kekić, ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. za trgovinu, usluge i javni prijevoz

Poštovani,
nemamo zaprimljenih upita sa vaše mail adrese.
Pozdrav!

Goran Kekić

Služba komunikacija i marketinga
Odjel odnosa s javnošću

Podaci koje ste dobrovoljno dali slanjem ovog e-maila na službenu adresu [Email za prigovore ZET] prikupljaju se i obrađuju samo u svrhu odgovora na podneseni zahtjev ili pružanja tražene informacije vezano za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza. ZET d.o.o. ne određuje koje podatke korisnik treba dostaviti, ali u svrhu što potpunijeg odgovora i davanja tražene informacije potrebno je, koristeći razumnu procjenu, dati onaj minimalni set podatka kako bi odgovor bio moguć. ZET d.o.o. je ovlašten zatražiti dodatno objašnjenje ili podatak koji je u tu svrhu nužno potreban. Podaci poslani u e-mailu i sam e-mail, trajno se čuvaju samo u svrhu interne evidencije poslanih upita i neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu. Sve detalje o postupanjima ZET-a s osobnim podacima korisnika definira Politika zaštite osobnih podataka koja je javno objavljena i dostupna na stranicama www.zet.hr

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Ozaljska 105, 10110 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 365 1555
faks: +385 (0)1 363 5374
www.zet.hr

Disclaimer:

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati, ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački električni tramvaj d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.
Hvala!

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački električni tramvaj d.o.o. does not take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered operations of Zagrebački električni tramvaj d.o.o. The opinions expressed in this e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Thank you!

prikazati citirane dijelove

Za: Goran Kekić

Poštovani,
piše da je email dostavljen 11.8.2018.
Kopiram sadrzaj izvornog prigovora.

S poštovanjem,

Miroslav

---

Za: Zagrebački električni tramvaj, Zagreb

Pozivajući se na članak 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) upućujem Vam pisani prigovor, koji se odnosi na:

Predmet: Nemogućnost ovjere karte u javnom vozilu ZET-a
Datum vožnje: 9. kolovoza 2018
Linija: 234
Broj vozila: 204

Opis reklamacije:

U navedenom vozilu javnog prijevoza nije bilo moguće ovjeriti kartu zato jer na oba aparata u autobusu nisam mogao ovjeriti kartu za 4 kn tj. 30 min.

Napominjem da u slučaju kontrole - ne želim snositi trošak vožnje bez karte jer je javni prijevoznik dužan redovno održavati uređaje za ovjeru karata.

Kada mislite popraviti navedeni kvar?

Molim vas očitovanje po ovom prigovoru te se nadam rješenju za obostrano zadovoljstvo.

Pravna napomena:

Slijedom navedenog, ljubazno Vas molim da izvršite popravak proizvoda/usluge. Ukoliko isto niste u mogućnosti, molim da mi predložite mogućnosti za rješenje.

Skrećem pozornost na to da ste na ovaj pisani prigovor dužni odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Lijep pozdrav,
Miroslav

Goran Kekić, ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. za trgovinu, usluge i javni prijevoz

Poštovani,
ponajprije Vam zahvaljujemo na iskazanom interesu za dijalogom, kao i savjesnom korištenju prijevozne usluge.
U najkraćem mogućem roku nadležna služba dodatno će provjeriti ispravnost uređaja za poništavanje, odnosno registraciju karata.
S obzirom na to da su naša vozila u prometu, prosječno, više od 20 sati, postoji mogućnost iznenadnih tehničkih zapreka u radu uređaju.
Međutim, opisana situacija bila bi prihvatljiva kada bismo govorili o izoliranom slučaju, a nikako o poteškoćama u više vozila.
Iz tog razloga, a kako bi se spriječile eventualne neugodne situacije za korisnike prijevozne usluge, kao i za kontrolorsko osoblje, žurno ćemo otkloniti sve nepravilnosti.
Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.
Pozdrav!

Goran Kekić

Služba komunikacija i marketinga
Odjel odnosa s javnošću

Podaci koje ste dobrovoljno dali slanjem ovog e-maila na službenu adresu [Email za prigovore ZET] prikupljaju se i obrađuju samo u svrhu odgovora na podneseni zahtjev ili pružanja tražene informacije vezano za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza. ZET d.o.o. ne određuje koje podatke korisnik treba dostaviti, ali u svrhu što potpunijeg odgovora i davanja tražene informacije potrebno je, koristeći razumnu procjenu, dati onaj minimalni set podatka kako bi odgovor bio moguć. ZET d.o.o. je ovlašten zatražiti dodatno objašnjenje ili podatak koji je u tu svrhu nužno potreban. Podaci poslani u e-mailu i sam e-mail, trajno se čuvaju samo u svrhu interne evidencije poslanih upita i neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu. Sve detalje o postupanjima ZET-a s osobnim podacima korisnika definira Politika zaštite osobnih podataka koja je javno objavljena i dostupna na stranicama www.zet.hr

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Ozaljska 105, 10110 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 365 1555
faks: +385 (0)1 363 5374
www.zet.hr

Disclaimer:

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati, ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački električni tramvaj d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.
Hvala!

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački električni tramvaj d.o.o. does not take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered operations of Zagrebački električni tramvaj d.o.o. The opinions expressed in this e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Thank you!

prikazati citirane dijelove